Чим відрізняється біологія від молекулярної біології?


Відповідь 1:

Молекулярна біологія - це підмножина біології. Хоча біологія займається питаннями, що стосуються життя, молекулярна біологія зосереджується на питаннях, що стосуються молекулярних структур в біології, наприклад, окремих білків. Піддисципліна часто перекриває біохімію, біофізику та біоінформатику. Тут повторюються інші відповіді: різниця - це питання сфери.