Чим відрізняється біотехнологія від біомедичної інженерії?


Відповідь 1:

Біотехнологія та біомедична інженерія - це високодисциплінарні галузі навчання. Ці спеціалізації можуть бути скручені разом, але їх обсяг та сфера застосування значно відрізняються.

Хоча вони пов’язані між собою, але студент повинен дуже уважно їх зрозуміти та порівняти, перш ніж вибрати кар’єру залежно від сфери, що їх цікавить. Якщо мова йде про вибір кар’єри, студенти повинні розуміти хоча б основні відмінності між цими двома спеціалізаціями.

Так, біотехнологія охоплює більш широкий спектр природничих наук, тоді як принципи біомедичної інженерії переважно на медицині та інженерних принципах. Обидва є майбутніми та перспективними сферами, які суттєво сприяли покращенню якості життя.

ОСНОВНА РАЗЛИКА

Біотехнологія - це використання живих систем і організмів для розробки або виготовлення корисних продуктів, або "будь-яке технологічне застосування, яке використовує біологічні системи, живі організми або їх похідні для виготовлення або модифікації продуктів або процесів для конкретного використання".

Біомедицина широко стосується застосування інженерних та технологічних принципів у галузі живих чи біологічних систем. Вона бере участь у розробці інноваційних підходів до біології, матеріалів, процесів, імплантатів, пристроїв та інформатики для профілактики, діагностики та лікування захворювань, реабілітація пацієнтів та для покращення здоров'я.

Біомедична інженерія в основному стосується фактів, теорій та моделей, що описують біологічні та клінічні явища, включаючи інші предмети, такі як фізіологія, вірусологія, біохімія, молекулярна біологія та протеоміка. Він найбільш широко застосовується при розробці інженерних рішень як для біологічної, так і для клінічної областей.

Як біотехнологія, так і біомедична інженерія певною мірою перекриваються, але різні. Обидва є майбутніми, східними полями, які мають світле майбутнє кар’єри.

В основному, якщо у студента є інтерес до медицини, то біомедична інженерія може бути кращим вибором, тоді як якщо студент більше цікавиться біологією та мікробіологією, в таких випадках може бути обрана біотехнологія.

РАЗЛИЧНІ КУРСИ

Біотехнологія

Сфери досліджень та предметів, що охоплюються цим, - це, головним чином, молекулярна клітинна біологія, біоінформатика, біохімія, системна біологія та статистика, які знайомлять студентів із основними поняттями сучасної біології, включаючи клітинну біологію, експериментальні методи та обробку даних, геноміку та протеоміку. Студенту доведеться розуміти основи традиційних інженерних дисциплін та біології для вирішення проблем, що виникають у галузі охорони здоров’я.

Біомедична інженерія

Основним напрямком дослідження є розробка інноваційних методик в галузі біології, матеріалів, процесів, імплантатів, пристроїв та інформатики, щоб допомогти у запобіганні, діагностиці та лікуванні та профілактиці захворювань.

В основному це стосується біоінструментарію, біоматеріалів, зображень та біомедичних пристроїв. Вивчення біомедичної інженерії готує студентів до допомоги інженерам, які проектують та будують медичні системи. Студенти вчаться встановлювати та випробовувати вироби, такі як функціональна магнітно-резонансна томографія (fMRI), позитронна емісійна томографія (PET), електронні мікроскопи, кардіостимулятори, кохлеарні імплантати. Вони також вчаться калібрувати, підтримувати та ремонтувати медичні інструменти.

ОБЛАСТЬ КАРЄРИ

Біомедична інженерія

Історично найбільші успіхи в цій галузі пов'язані з вакцинами, сільським господарством, клонуванням, біопаливом, промисловими ферментами та ліками. Області дослідження охоплюють такі теми, як генетика, мікробіологія, молекулярна та клітинна біологія, біохімія тощо. Цей курс допомагає передбачити особливі труднощі в роботі з живими системами та оцінити & дослідити широкий спектр можливих застосувань. В основному вони зайняті медичними службами, виробниками медичного обладнання та науковими дослідженнями.

Біотехнологія

Він має широкі сфери застосування в таких сферах, як охорона здоров'я, сільське господарство, навколишнє середовище, контроль забруднення, поводження з відходами, видобуток, енергетика, лісове господарство та аквакультура та харчова промисловість. Найпоширеніші сфери застосування біотехнологій - це виробництво стійких до хвороб та підживлених харчових культур культур, генна терапія, генетичний скринінг та ферменти, які діють як промислові каталізатори. Біотехнологія застосовується також у сферах контролю забруднення, поводження з відходами, видобутку, виробництва енергії, лісового господарства та аквакультури. У центрі уваги вашої роботи буде ДНК, тканини, мікроорганізми, віруси та складні білки. Ви працюєте з ДНК, тканинами, мікроорганізмами, вірусами та складними білками.

Хоча концепція біотехнології не нова у світі, але сфери спеціалізацій надходять із сучасною термінологією. Як і в останні роки, світ концентрується та фінансує головним чином біологічні дослідження. Незважаючи на те, що у світі досягли знакових результатів у технологічних дослідженнях, все ж багато проблем, пов’язаних зі здоров’ям, такі як діабет, рак та інші проблеми, пов’язані зі здоров’ям, ще не вирішені повністю.

Тож біомедична та біотехнологія має найбільший потенціал для вирішення цих проблем. Тому в даний час і в найближчі роки великий попит на професіоналів як в Індії, так і за кордоном.

САЛАРНИЙ ПАКЕТ

Біомедична інженерія

Більш свіжий випускник може легко отримати роботу при початковій зарплаті в Індії 20 000-30 000 доларів на місяць. У зарубіжних країнах та затоках пакет зарплат може становити від 60 000 до 80 000 на місяць.

Біотехнологія

Більш свіжий випускник може легко отримати роботу при початковій зарплаті в Індії - 30 000 рублів на місяць в місяць. У зарубіжних країнах та країнах Перської затоки пакет зарплат може становити десь від 80 000 до 110 000 в місяць.

ВАРІАНТИ ДЛЯ ВНІШНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Після закінчення ступеня бакалавра за будь-якою з вищевказаних спеціалізацій, студенти мають рівні та широкі можливості для вищого навчання в Індії, а також за кордоном. Крім того, після закінчення програми дисертації, кожне напрям має можливість вибрати наступні спеціалізації:

Біомедична інженерія

  • Магістри біоінструментації / Біоматеріали / Медична візуалізація / Клінічна інженерія / НейроінженеріяМайстри в галузі науки

Біотехнологія

  • Магістри з молекулярної біотехнології / Біологія стовбурових клітин / Прикладна біотехнологія / Аналітик з біоінформатики / Магістри з наук у галузі магістратури з питань ділових адміністраційM.PhilPh.DI сподіваюсь, що вся ця інформація буде корисною. Якщо є якісь питання, пов'язані з цією темою, сміливо запитайте мене. Успіхів у майбутньому.

Відповідь 2:
  • Біо означає життя, а технологія означає застосування знань для створення продуктів (здебільшого шляхом використання природи). Таким чином, дослівний сенс біотехнології полягає у створенні продуктів та послуг для полегшення життя людини за допомогою експлуатації живих організмів або різних життєвих процесів. Інсулін раніше був видобутий з тварин, але в результаті розвитку біотехнології структура людського інсуліну могла бути розшифрована. і це може бути підготовлено штучним шляхом. Найкраще вираження біотехнологій - це генна інженерія, яка займається модифікацією генів організму, що виробляє ГМО, що веде до виробництва більш якісних культур і клонів, таких як dolly. Біотехнологія має широке застосування в імунології, сільському господарстві , наука про навколишнє середовище тощо. Аналогічно, як випливає з назви, біомедична інженерія (біо = життя, медикамент = лікувальний засіб, інженерія = проектування) стосується модифікації або проектування пристроїв, інструментів, обладнання, програмних систем, машин тощо, які можуть бути корисними в різних фельдіях, таких як медицина, біотехнологія тощо. Ламінарний потік повітря, автоматичний монітор артеріального тиску пороки, термометр, автоклав, рентгенівські апарати, колориметр тощо - все це дари біомедичної інженерії.

Відповідь 3:

Біотехнологія та біомедична інженерія - це високодисциплінарні галузі навчання. Ці спеціалізації можуть бути скручені разом, але їх обсяг та сфера застосування значно відрізняються

Основна різниця:

Біотехнологія - це використання живих систем і організмів для розробки або виготовлення корисних продуктів, або "будь-яке технологічне застосування, яке використовує біологічні системи, живі організми або їх похідні для виготовлення або модифікації продуктів або процесів для конкретного використання".

Біомедична інженерія в основному стосується фактів, теорій та моделей, що описують біологічні та клінічні явища, включаючи інші предмети, такі як фізіологія, вірусологія, біохімія, молекулярна біологія та протеоміка. Він найбільш широко застосовується при розробці інженерних рішень як для біологічної, так і для клінічної областей.

Як біотехнологія, так і біомедична інженерія певною мірою перекриваються, але різні. Обидва є майбутніми, східними полями, які мають світле майбутнє кар’єри.

В основному, якщо у студента є інтерес до медицини, то біомедична інженерія може бути кращим вибором, тоді як якщо студент більше цікавиться біологією та мікробіологією, в таких випадках біотехнологія

Пакет заробітної плати:

Біомедична інженерія: свіжий випускник може легко отримати роботу при початковій зарплаті в Індії 20 000–30 000 рублів на місяць. У зарубіжних країнах та затоках пакет зарплат може становити від 60 000 до 80 000 на місяць.

Біотехнологія - свіжий випускник може легко отримати роботу за початкову зарплату в Індії - 30 000 рублів на місяць в місяць. У зарубіжних країнах та країнах Перської затоки пакет зарплат може становити десь від 80 000 до 110 000 в місяць.

Пакет заробітної плати:

Біомедична інженерія: свіжий випускник може легко отримати роботу при початковій зарплаті в Індії 20 000–30 000 рублів на місяць. У зарубіжних країнах та затоках пакет зарплат може становити від 60 000 до 80 000 на місяць.

Біотехнологія - свіжий випускник може легко отримати роботу за початкову зарплату в Індії - 30 000 рублів на місяць в місяць. У зарубіжних країнах та країнах Перської затоки пакет зарплат може становити десь від 80 000 до 110 000 в місяць.