Чим відрізняється стовпчик від бруска (міцність матеріалів)?


Відповідь 1:
Довгий стрункий брусок, підданий осьовому стиску, називається стовпчиком.

Термін часто використовується для опису вертикального елемента. Іноді переважають прямі напруги, а іноді - згинальні напруги.

Осьове стиснення означає, що сили стиску діють на два кінці елемента в протилежному напрямку, розташовані вздовж однієї осі.