Чим відрізняється зсув Комптона від довжини хвилі Комптона?


Відповідь 1:

Зсув Комптона - це різниця в довжині хвилі між падаючим рентгенівським фотоном і розсіяним рентгенівським фотоном.

Довжина хвилі Комптона - це відстань, на якій жодна частинка не може бути розглянута як окрема частинка через квантові релятивістські ефекти і визначається як

λCompton=m0c\lambda_{Compton} = \dfrac{\hbar}{m_0 c}

Де

m0m_0

- маса решти частинки.