Чим відрізняється комп'ютерне моделювання від комп'ютерного моделювання?


Відповідь 1:

Комп'ютерне моделювання - це будь-яка діяльність, яка передбачає використання програмних абстракцій для представлення реального / віртуального домену. Для цього можна використовувати багато формалізмів та парадигм: Об'єктно-орієнтована, схеми БД, символічне програмування, XML, JSON, UML тощо.

Моделювання - це моделювання процесів у реальній / віртуальній області. Знову ж таки, тут можна використовувати безліч підходів: на основі подій, на основі агентів, динамічного, числового, монте-карло тощо. Складне моделювання найчастіше розвиває якесь представлення домену, але іноді це просто математична модель з N-змінними, що розвиваються за деякою логікою.

Більшість комп'ютерних моделей не використовуються справді для моделювання, а просто для кодифікації даних та експортних служб для маніпулювання ними. Моделювання - це лише підмножина (хоча і дуже широка) речей, які можна зробити за допомогою даних або доменної моделі. До інших речей належать: зберігання та пошук, запити, перетворення, прогнозування, візуалізація, взаємодія тощо.