Чим відрізняється лабільний від інертного комплексів?


Відповідь 1:

Лабільний означає реактивний,

Інерт означає нереактивну ..

Комплекси перехідних металів, які зазнають швидкої заміни одного ліганду іншим, є лабільними, тоді як комплекси, в яких заміщення протікає повільно або зовсім не є інертними.

Для інертного комплексу це велика енергія активації, яка перешкоджає заміщенню ліганду.

Лаблі означає відносно стійкий, але реакційноздатний вид, тоді як неіарт означає нереактивний. З'єднання, в якому метало-лігандні зв'язки легко розриваються, називають "лабільним".

Сильна електростатична сила тяжіння між металом і лігандом робить складну інертною.