Яка різниця між лінійними та нелінійними, однорідними та неоднорідними рівняннями?


Відповідь 1:

Лінійне диференціальне рівняння є однорідним, якщо воно є однорідним лінійним рівнянням невідомої функції та її похідних. Звідси випливає, що це рішення, як і для будь-якої (ненульової) постійної с. ... Лінійне диференціальне рівняння, яке не виконує цю умову, називається неоднорідним.

Щоб дізнатися більше про цю тему, зверніться до цього відео: