Чим відрізняється мейоз I від мітозу?


Відповідь 1:

Різниця між мітозом та мейозом.

1. Кількість відділів - мітоз зазнає лише одного поділу, тоді як мейотичні процеси зазнають двох таких відділів.

2. Призначення - мітоз по суті функціонує при безстатевому розмноженні, зростанні та відновленні. Для рекомбінації та репродуктивних подій необхідні мейотичні поділи

3. Копіювання вмісту - Мітоз дублює вміст клітини як хромосом, так і цитоплазматичних матеріалів. Мейоз не дублює хромосоми в першому поділі. Другий мейотичний поділ такий же, як мітоз, і кількість хромосом не зменшується.

4. Перехрещення - відбувається лише в мейотичному процесі.

5. Центромери - центромери не відокремлюються під час анафази I, а під час анафази II мейозу. При мітозі вони розщеплюються під час анафази.

6. Цитокінез зустрічається два рази як в телофазі I, так і в телофазі II при мейозі. Мітотичні процеси дозволяють проводити цитокінез лише один раз.


Відповідь 2:

Привіт,

Клітини роблять мітоз, коли збираються зробити точну копію себе для безстатевого розмноження, росту чи відновлення тканин. Реплікація ДНК відбувається один раз, після чого відбувається одне поділ. Клітини батьків і дочок є обома диплоїдними, це означає, що вони мають подвійний набір хромосом.

Клітини роблять мейоз з метою вироблення гамет (яєць та сперми) для статевого розмноження. Реплікація ДНК відбувається один раз, після чого слід два відділи. Батьківська клітина диплоїдна, але дочірні клітини є гаплоїдними, це означає, що вони мають половину кількості хромосом, як їх батьківські клітини.


Відповідь 3:

Мейоз I:

При мейозі I на метафазній пластинці хромосома розташована в парній (двовалентній) формі.

У мейозі я перетинаюсь.

У мейозі я центромер не ділиться.

Мітоз:

При мітозі на метафазній хромосомі розташовуються поодиноко.

При мітозі перехрестя немає.

У мітозі поділяються центромери.

Дякую!


Відповідь 4:

Мейоз I:

При мейозі I на метафазній пластинці хромосома розташована в парній (двовалентній) формі.

У мейозі я перетинаюсь.

У мейозі я центромер не ділиться.

Мітоз:

При мітозі на метафазній хромосомі розташовуються поодиноко.

При мітозі перехрестя немає.

У мітозі поділяються центромери.

Дякую!